Mapa witryny

17.09.2021

Promocja dla kierowców taksówek

Drogi Kierowco, skorzystaj z promocyjnego okresu próbnego!

W odpowiedzi na Państwa postulaty informujemy, iż Zarząd iTaxi proponuje każdemu Kierowcy, który do dnia 28.09.2021 r. podpisze porozumienie o cesji i nawiąże współpracę z iTaxi, okres próbny (do 31.10.2021).
W ramach okresu próbnego  Kierowca będzie uprawniony do świadczenia usług na preferencyjnych warunkach wskazanych we wcześniejszej korespondencji, w szczególności będzie miał zapewnione:

  • możliwość testowej obsługi wszystkich zleceń aplikacji iTaxi do 31.10.2021 r. bez prowizji za zlecenia oraz bez opłat za odjazdy
    z wszystkich miejsc postojowych iTaxi;
  • dostęp do miejsc postojowych MPT oraz iTaxi, w tym m.in. Galeria Mokotów, Arkadia; 
  • możliwość realizacji wszystkich kursów dla Klientów indywidualnych według taksometru bez rabatowania stawki 3 zł/km.

Liczymy, na to że okres próbny przekona Cię Drogi Kierowco do dalszej współpracy z iTaxi. W przeciwnym przypadku  iTaxi umożliwi  Kierowcy, który w okresie od dnia 1.12.2021 r. do dnia 30.12.2021 r. zgłosi iTaxi wolę zakończenia współpracy, prawo do rozwiązania  umowy z iTaxi z dniem 31.12.2021 r. Rozwiązanie umowy nastąpi bez negatywnych konsekwencji dla Kierowcy, w szczególności Kierowca nie będzie zobowiązany do zwrotu równowartości udzielonych Kierowcy obniżek opłaty bazowej .

Jednocześnie w imieniu Zarządu MZA informujemy, że Kierowcy którzy nie podpiszą cesji do dnia 28.09.2021 r. nie będą mogli skorzystać z powyższego okresu próbnego i prawa do rozwiązania umowy na ww.  warunkach oraz że działalność taksówkowa w ramach MZA będzie zakończona do dnia 31.03.2022 r.

Zarząd iTaxi i MZA