Mapa witryny

Cennik

Proponujemy bardzo niskie ceny z uwzględnieniem szkolenia autobusami przegubowymi!
Nasz tabor szkoleniowy jest NAJNOWOCZEŚNIEJSZY w Polsce
Po szkoleniu w naszym Ośrodku będziesz PROFESJONALNIE przygotowany do ZAWODU KIEROWCY

Kurs dla kandydatów na prawo jazdy:

kategorii C (dla osób posiadających kat. B)
kategorii C (dla osób posiadających kat. D)
kategorii C+E (CE)
kategorii D (dla osób posiadających kat. B)
kategorii D (dla osób posiadających kat. C)

2400 zł
2000 zł
3000 zł
4800 zł
3800 zł

Jazda doszkalająca:

kategorii C (poj. ciężarowym)
kategorii D (autobusem)

dla kandydatów, którzy nie uzyskali wyniku pozytywnego egzaminu w WORD

100 zł
200 zł

Kurs kwalifikacji wstępnej:

kwalifikacja wstępna (KW)
kwalifikacja wstępna przyspieszona (KWP)

kwalifikacja wstępna przyspieszona przy jednoczesnej realizacji
(kursu Pr.Jazdy i KWP)

kwalifikacja wstępna uzupełniająca (KWU)

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (KWUP)

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (KWUP) przy jednoczesnej realizacji (kursu Pr.Jazdy i KWUP)

5800 zł
3800 zł


3000 zł

2200 zł

1300 zł

1000 zł

Szkolenie okresowe kierowców

RABATY:

W przypadku, gdy osoba szkolona rozpocznie w ciągu 2 miesięcy 2 kursy jednocześnie, może uzyskać rabat w wysokości nawet 200 zł. O szczegóły prosimy zapytać pracownika Ośrodka Szkolenia Kierowców.

Dostępne pakiety szkoleń:
PJ D/b + KWP-d – koszt kursów: 4 800 + 2800 = 7 600 zł
PJ D/b + KWUP-d – koszt kursów: 4 800 + 900 = 5 700 zł
PJ D/c + KWP-d – koszt kursów: 3 800 + 2 800 = 6 600 zł
PJ D/c + KWUP-d – koszt kursów: 3 800 + 900 = 4 700 zł
PJ C/d + KWP-c – koszt kursów: 2 400 + 2 800 = 4 800 zł

500 zł

nawet od 200 do 800 zł

Badanie psychologiczne

Egzamin wewnętrzny – część teoretyczna

Egzamin wewnętrzny – część praktyczna

Duplikat dokumentu

150 zł

30 zł

200 zł

50 zł

Nasz nr konta: 26 1240 6003 1111 0000 4945 5360

Ratalny system płatności

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursu na RATY.
Przy zapisie należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1000 zł na nasze konto.
HARMONOGRAM WPŁAT za kursy / szkolenia, zgodnie z CENNIKIEM SZKOLEŃ
Istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursów na raty wg poniższego harmonogramu.

PRAWO JAZDY:

Zaliczka

II rata

III rata

1000 zł po zapisaniu się na kurs

1000 zł przed rozpoczęciem zajęć praktycznych

pozostałą kwotę należy uregulować do 25 godz. zajęć praktycznych

KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

Zaliczka

II rata

III rata

1000 zł po zapisaniu się na kurs

1000 zł do 5-go dnia zajęć teoretycznych na kursie

pozostałą kwotę należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć praktycznych

Wpłaty jednorazowe dokonują osoby biorące udział w szkoleniach:

  • Kwalifikacja wstępna UZUPEŁNIAJĄCA
  • Szkolenie Okresowe Kierowców
  • Jazdy doszkalające (kursy uzupełniające do prawa jazdy)

Harmonogram wpłat nie obowiązuje dla kursów do 5 dni zajęć.

Ceny szkoleń oferowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców – podane są jako kwoty brutto do zapłaty.
Szkolenia zawodowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa są zwolnione z podatku VAT.

Posiadamy wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa pod nr 2.14/00004/2005.

Wpłaty na konto należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem. Prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji o rozpoczęciu kursu, a tym samym dokonywanie wpłat, ponieważ w przypadku rozpoczęcia kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców nie dokona zwrotu zadatku w związku z poniesionymi nakładami na organizację zajęć.