Mapa witryny

Cennik

Proponujemy ceny NAJNIŻSZE w Warszawie!
Po szkoleniu w naszym Ośrodku będziesz PROFESJONALNIE przygotowany do ZAWODU KIEROWCY

Kurs dla kandydatów na prawo jazdy:

kategorii C (dla osób posiadających kat. B)
kategorii C (dla osób posiadających kat. D)
kategorii C+E (CE)
kategorii D (dla osób posiadających kat. B)
kategorii D (dla osób posiadających kat. C)

1990 zł
1590 zł
2300 zł
4490 zł
3490 zł

Jazda doszkalająca:

kategorii C (poj. ciężarowym)
kategorii D (autobusem)

90 zł
150 zł

Kurs kwalifikacji wstępnej:

kwalifikacja wstępna
kwalifikacja wstępna przyspieszona
kwalifikacja wstępna uzupełniająca
kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona

5750 zł
2990 zł
2190 zł
940 zł

Szkolenie okresowe kierowców

490 zł

Badanie psychologiczne

Egzamin wewnętrzny – część teoretyczna

Egzamin wewnętrzny – część praktyczna

Duplikat dokumentu

150 zł

30 zł

100 zł

50 zł

Nasz nr konta: 26 1240 6003 1111 0000 4945 5360

Ratalny system płatności

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursu na RATY.
Przy zapisie należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1000 zł na nasze konto.
HARMONOGRAM WPŁAT za kursy / szkolenia, zgodnie z CENNIKIEM SZKOLEŃ
Istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursów na raty wg poniższego harmonogramu.

PRAWO JAZDY:

Zaliczka

II rata

III rata

1000 zł po zapisaniu się na kurs

1000 zł przed rozpoczęciem zajęć praktycznych

pozostałą kwotę należy uregulować do 25 godz. zajęć praktycznych

KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

Zaliczka

II rata

III rata

1000 zł po zapisaniu się na kurs

1000 zł do 5-go dnia zajęć teoretycznych na kursie

pozostałą kwotę należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć praktycznych

Wpłaty jednorazowe dokonują osoby biorące udział w szkoleniach:

  • Kwalifikacja wstępna UZUPEŁNIAJĄCA
  • Szkolenie Okresowe Kierowców
  • Jazdy doszkalające (kursy uzupełniające do prawa jazdy)

Harmonogram wpłat nie obowiązuje dla kursów do 5 dni zajęć.

Posiadamy wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa pod nr 2.14/00004/2005.

Wpłaty na konto należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem. Prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji o rozpoczęciu kursu, a tym samym dokonywanie wpłat, ponieważ w przypadku rozpoczęcia kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców nie dokona zwrotu zadatku w związku z poniesionymi nakładami na organizację zajęć.