Mapa witryny

Cennik

Proponujemy bardzo niskie ceny z uwzględnieniem szkolenia autobusami przegubowymi!
Nasz tabor szkoleniowy jest NAJNOWOCZEŚNIEJSZY w Polsce
Po szkoleniu w naszym Ośrodku będziesz PROFESJONALNIE przygotowany do ZAWODU KIEROWCY

Kurs dla kandydatów na prawo jazdy:

kategorii D (dla osób posiadających kat. B)
kategorii D (dla osób posiadających kat. C)
kategorii C (dla osób posiadających kat. B)
kategorii C (dla osób posiadających kat. D)
kategorii C+E (CE)

5400 zł
4400 zł
3900 zł
3800 zł
4500 zł

Jazda doszkalająca:

kategorii C (poj. ciężarowym)
kategorii D (autobusem)

dla kandydatów, którzy nie uzyskali wyniku pozytywnego egzaminu w WORD

100 zł
200 zł

Kurs kwalifikacji wstępnej:

kwalifikacja wstępna (KW)

kwalifikacja wstępna przyspieszona (KWP) przy jednoczesnej realizacji (kursu Pr.Jazdy i KWP)

kwalifikacja wstępna przyspieszona (KWP) realizowany
po zakończeniu kursu Prawa Jazdy lub przed kursem Prawa Jazdy

kwalifikacja wstępna uzupełniająca (KWU)

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (KWUP)
przy jednoczesnej realizacji (kursu Pr.Jazdy i KWUP)

kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona (KWUP)
po zakończeniu kursu Prawa Jazdy lub przed kursem Prawa Jazdy

5800 zł

2800 zł

3800 zł


2200 zł

1000 zł


1400 zł

Szkolenie okresowe kierowców


500 zł

Badanie psychologiczne

Egzamin wewnętrzny – część teoretyczna

Egzamin wewnętrzny – część praktyczna

Duplikat dokumentu

150 zł

30 zł

200 zł

50 zł

Nasz nr konta: 26 1240 6003 1111 0000 4945 5360

Ratalny system płatności

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursu na RATY.
Przy zapisie należy dokonać wpłaty zaliczki w wysokości 1000 zł na nasze konto.
HARMONOGRAM WPŁAT za kursy / szkolenia, zgodnie z CENNIKIEM SZKOLEŃ
Istnieje możliwość rozłożenia kosztów kursów na raty wg poniższego harmonogramu.

PRAWO JAZDY:

Zaliczka

II rata

III rata

1000 zł po zapisaniu się na kurs

1000 zł przed rozpoczęciem zajęć praktycznych

pozostałą kwotę należy uregulować do 25 godz. zajęć praktycznych

KWALIFIKACJA WSTĘPNA:

Zaliczka

II rata

III rata

1000 zł po zapisaniu się na kurs

1000 zł do 5-go dnia zajęć teoretycznych na kursie

pozostałą kwotę należy uregulować przed rozpoczęciem zajęć praktycznych

Wpłaty jednorazowe dokonują osoby biorące udział w szkoleniach:

  • Kwalifikacja wstępna UZUPEŁNIAJĄCA
  • Szkolenie Okresowe Kierowców
  • Jazdy doszkalające (kursy uzupełniające do prawa jazdy)

Harmonogram wpłat nie obowiązuje dla kursów do 5 dni zajęć.

Ceny szkoleń oferowanych przez Ośrodek Szkolenia Kierowców – podane są jako kwoty brutto do zapłaty.
Szkolenia zawodowe ze względu na obowiązujące przepisy prawa są zwolnione z podatku VAT.

Posiadamy wpis w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie jako instytucja szkoleniowa pod nr 2.14/00004/2005.

Wpłaty na konto należy dokonywać tylko i wyłącznie przelewem. Prosimy o przemyślane podejmowanie decyzji o rozpoczęciu kursu, a tym samym dokonywanie wpłat, ponieważ w przypadku rozpoczęcia kursu Ośrodek Szkolenia Kierowców nie dokona zwrotu zadatku w związku z poniesionymi nakładami na organizację zajęć.