Mapa witryny

Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacja wstępna w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy,
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy.

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2008 r. dla kategorii D prawa jazdy,
 • 10 września 2009 r. dla kategorii C prawa jazdy.

Dla osób, które dopiero chcą zdobyć uprawnienia kierowcy zawodowego (czy to autobusu czy to ciężarówki), dedykowana jest kwalifikacja wstępna przyśpieszona lub kwalifikacja wstępna.

Kurs kwalifikacja wstępna przyśpieszona (KWP) jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy,
 • ukończyły 21 lat – dla kat. C prawa jazdy,
 • oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  – prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008 r.
  – i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009 r.
 • uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43. pkt. 2 i 229 § 4. Kodeksu pracy,
 • uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 140 godzin, w tym:

 • 130 godzin zegarowych zajęć teoretycznych,
 • 10 godzin zegarowych zajęć praktycznych (8h – w ruchu drogowym, 2h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 1h na symulatorze).

Cena kursu z egzaminem to 2.990 zł

Kurs kwalifikacja wstępna pełna (KW) jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy,
 • ukończyły 18 lat – dla kat. C prawa jazdy,
 • oraz uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami lub planują uzyskać prawo jazdy do:
  – prowadzenia autobusów (kategoria D prawa jazdy) po 10.09.2008 r.
  – i/lub prowadzenia samochodów ciężarowych (kategoria C prawa jazdy) po 10.09.2009 r.
 • uzyskały zaświadczenie lekarskie – art. 43. pkt. 2 i 229 § 4. Kodeksu pracy,
 • uzyskały orzeczenie psychologiczne – art. 39k ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 280 godzin, w tym:

 • 260 godzin zegarowych zajęć teoretycznych,
 • 20 godzin zegarowych zajęć praktycznych (16h – w ruchu drogowym, 4h – zajęcia w warunkach specjalnych lub 2h na symulatorze).

Cena kursu z egzaminem to 5.750 zł

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20210805_124802-1024x768.jpg

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca (KWU)

Jeżeli posiadasz już kwalifikację wstępną do jednej z kategorii prawa jazdy (C lub D), ale chcesz wykonywać przewóz drogowy w ramach innej kategorii prawa jazdy,
zapraszamy do nas na kurs KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ
.

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca w zakresie kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz kategorii D1, D1+E, D, D+E prawa jazdy jest niezbędny do pracy w charakterze kierowcy zawodowego, wykonującego transport drogowy lub/i przewozy na potrzeby własne:

 • przewóz rzeczy w ramach kategorii C prawa jazdy,
 • i/lub przewóz osób w ramach kategorii D prawa jazdy.

Kurs ten jest obowiązkowy dla wszystkich osób, które uzyskały lub planują uzyskać prawo jazdy kat. C i/lub D wydane po:

 • 10 września 2009 r. dla kategorii D prawa jazdy,
 • 10 września 2008 r. dla kategorii C prawa jazdy.

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona (KWUP) jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 23 lata dla kat. D prawa jazdy,
 • ukończyły 21 lat – dla kat. C prawa jazdy,
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 35 godzin, w tym:

 • 32,5 godziny zajęć teoretycznych,
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych.

Cena kursu: 940 zł

Kurs kwalifikacja wstępna uzupełniająca pełna (KWU) jest skierowany do osób, które:

 • ukończyły 21 lat dla kat. D prawa jazdy oraz 18 lat dla kat. D1 prawa jazdy,
 • ukończyły 18 lat – dla kat. C prawa jazdy,
 • posiadają już kwalifikację wstępną lub kwalifikację wstępną przyśpieszoną do drugiej kategorii prawa jazdy.

Szkolenie to, zgodnie z programem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury,
trwa 70 godzin, w tym:

 • 65 godzin zegarowych zajęć teoretycznych,
 • 5 godzin zegarowych zajęć praktycznych (5h w ruchu drogowym, bez zajęć w warunkach specjalnych).

Cena kursu: 2190 zł

INFORMACJE DODATKOWE

Kwalifikacja wstępna kończy się egzaminem przed komisją, powołaną przez wojewodę. Egzamin państwowy odbywa się w Ośrodku Szkolenia. Świadectwo kwalifikacji zawodowej, po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wydaje Urząd Wojewódzki. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem działania komisji egzaminacyjnej na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Osoby mające zamiar wykonywać przewóz drogowy osób, które uzyskały uprawnienie do kierowania pojazdami w zakresie kategorii D prawa jazdy, po 10.09.2008 r. zobowiązane są odbyć kwalifikację wstępną, zdać egzamin przed komisją, powołaną przez Wojewodę i uzyskać wymagany wpis do dokumentu – prawa jazdy.

Podstawa prawna szkoleń:

 1. Ustawa o transporcie drogowym z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. Nr 125 poz. 1371 z późń. zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy z dnia 1 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 53, poz. 314 z późn. zm.).