Mapa witryny

23.09.2021

Komunikat

Odpowiadając, na treść komunikatu przekazanego Państwu przez NSZZ Solidarność Region Mazowsze Taksówkarzy Zawodowych m. st. Warszawa („NSZZ Solidarność”), wskazujemy że jego treść zawiera nieprawdziwe i nierzetelne informacje, których celem jest wprowadzenie Państwa w błąd.

iTaxi, jako nabywca wybranych składników majątkowych zbywanych przez MZA gwarantuje Państwu zachowanie warunków nie gorszych niż dotychczasowe, a ponadto oferuje dodatkowe korzyści związane z podpisaniem porozumienia w sprawie cesji.

Podpisanie porozumień jest szansą na kontynuowanie przez Państwa prowadzenia dotychczasowej działalności na niezmienionych warunkach.

MZA od samego początku dbało o Kierowców i w toku negocjacji warunków transakcji zagwarantowało wszystkim Kierowcom możliwość współpracy z iTaxi na dotychczasowych warunkach oraz zapewniło możliwość skorzystania z promocyjnych warunków przejścia do iTaxi. 

Nie jest prawdą, jak wskazuje w swoim wystąpieniu NSZZ Solidarność, jakoby MZA groziły jakiekolwiek kary finansowe ze strony Kierowców i iTaxi. Informacje te sugerują jakoby MZA naruszało warunki łączących Spółkę umów, co nie jest prawdą i narusza dobre imię Spółki.   

Zachęcamy Państwa do spotkania z przedstawicielami iTaxi i MZA i osobistego pozyskania wszelkich informacji o faktycznych i rzeczywistych warunkach współpracy z iTaxi.