Sprzedaż

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY AUTOBUSÓW KASACYJNYCH Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. ul.  Włościańska 52 01-710 Warszawa oferują do sprzedaży następujące autobusy: Solaris U18 – 6 sztuk Szczegółowe informacje w załączniku do ogłoszenia.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.ul.  Włościańska 52 01-710 Warszawaoferują do sprzedaży części przeznaczone do regeneracji. Sprzedaż wg kolejności zgłoszeń.Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30 pod numerem telefonu 694-416-087.Zgłoszenia prosimy kierować na adres – marcin.spryszynski@mza.waw.pl

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.ul.  Włościańska 52 01-710 Warszawaoferują do sprzedaży zaciski hamulcowe przeznaczone do regeneracji. Ofertę proszę przesłać do dnia 06 lipca 2022 do godziny 23:59 na adres sekretariat.logistyka@mza.waw.pl Kryterium decydującym o sprzedaży będzie cena jaka zostanie zaoferowana. Ofertę cenową prosimy o złożenie w cenach brutto z wykorzystaniem załączonego pliku. Zaoferowana cena nie może być niższa niż cena minimalna. Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku