Mapa witryny

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. [dalej Biuro] przyjmuje wyłącznie zguby znalezione w autobusach Spółki.

Znaleziony bagaż

Przedmiot znaleziony w naszym autobusie prosimy przekazać kierowcy.

Jeżeli w autobusie znajdziesz przedmiot wzbudzający Twoje podejrzenia (np. pozostawiony bez nadzoru plecak, walizkę lub paczkę), niezwłocznie powiadom kierowcę, który będzie wiedział co robić, żeby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim pasażerom.

Zgubiony bagaż

Jeżeli zgubiłeś lub zostawiłeś coś w autobusie, skontaktuj się z Biurem Rzeczy Znalezionych MZA.

Z Biurem najlepiej skontaktować się telefonicznie lub mailowo – sprawdzimy, czy Twoja rzecz się odnalazła.

Rzeczy znalezione są przekazane przez pracowników Oddziałów Przewozów do Biura następnego dnia po przyjęciu od znalazcy.

Pracownik Biura może zwrócić rzecz znalezioną zgłaszającemu się interesantowi, o ile udowodni on, że rzecz ta jest jego własnością. W takich przypadkach należy sporządzić pisemnie protokół przekazania, który zawierać będzie: dane personalne ustalone na podstawie dokumentu tożsamości, opis zwróconego przedmiotu oraz czytelne podpisy osoby przekazującej i odbierającej.

Rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, oraz w przypadku znalezienia dokumentu wojskowego, a w szczególności legitymacji, książeczki lub zaświadczenia wojskowego albo karty powołania  lub innych, których wartość przekracza 100 złotych, pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, o których mowa w art. 21 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych lub rzeczy o wartości historycznej, naukowej albo artystycznej i nie znana jest osoba uprawniona do ich odbioru – zostaną przekazane Staroście Powiatu Warszawskiego

Jeżeli do Biura przekazana zostanie rzecz znaleziona, której posiadanie wymaga pozwolenia (np. broń, amunicja), dowody osobiste, paszporty niezwłocznie zostanie przekazana najbliższej jednostce organizacyjnej Policji.

Jeżeli  do Biura przekazane zostaną rzeczy znalezione, które mogą ulec zepsuciu, np. artykuły spożywcze, będą one niezwłocznie przekazane organizacjom społecznym zlokalizowanym najbliżej siedziby MZA Sp. z o. o. , a w przypadku braku takiej możliwości, jak również w przypadku artykułów nie nadających się do spożycia lub nie nadających się do dalszego przechowywania – zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kontakt z Biurem Rzeczy Znalezionych MZA

Telefonicznie w godzinach od 7.00 do 14.00 pod nr 22 568 78 05

Pocztą elektroniczną na adres zguby@mza.waw.pl

Osobiście w godzinach 7.00 do 14.00 pod adresem: ul. Włościańska 52 [wejście od ul. Kłodawskiej], 01-710 Warszawa

Wykazy przedmiotów przyjętych przez Biuro Rzeczy Znalezionych znajdują się poniżej.