Mapa witryny

Terminy szkoleń

Kursy na PRAWO JAZDY:

07-09 lutego 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

14-16 marca 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

04-06 kwietnia 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00
limitowana liczba osób przyjmowanych na kurs

09-11 maja 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

13-15 czerwca 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00
limitowana liczba osób przyjmowanych na kurs

11-13 lipca 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

08-10 sierpnia 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

05-07 września 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

03-05 października 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

07-09 listopada 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

05-07 grudnia 2023 r. – 3 dni (tylko kurs kat. D)
zajęcia teoretyczne
2 dni szkolenia w godz. 6:00-14:00
3-ci dzień w godz. 6:00-10:00

W 2023 roku nie otwieramy zajęć na kursie dla kandydatów na kat. C i C+E prawa jazdy.

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego opinie osób, które brały udział w szkoleniu
z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego w naszym Ośrodku:

https://www.facebook.com/mza.warszawa/videos/673710350149025/

Kalendarz kolejnych terminów publikujemy z wyprzedzeniem kwartalnym.
Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów
e-mailem na adres: szkolenia@mza.waw.pl

Zajęcia teoretyczne na kursach kwalifikacji wstępnej i szkoleniu okresowym kierowców (drogowy przewóz osób i przewóz drogowy rzeczy) realizujemy w formie e-learningu (oprogramowania komputerowego) w zależności od możliwości udziału w zajęciach przez osobę szkoloną:
– kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej – czas trwania od 19 do 25 dni,
– kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej – czas trwania od 5 do 7 dni,
– szkolenie okresowe kierowców – czas trwania od 5 do 7 dni.

Kursy KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYŚPIESZONEJ

Czas trwania zajęć teoretycznych: od 19 do 25 dni.
Zajęcia teoretyczne organizujemy w sali wykładowej Ośrodka Szkolenia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego udostępnionego przez Spółkę.
W sprawach wyjątkowych możemy rozpocząć szkolenie w innym terminie oraz o innej godzinie niż zaproponowany poniżej po wcześniejszym uzgodnieniu osoby szkolonej z Kierownikiem Ośrodka Szkolenia. Zasadą naszego Ośrodka jest indywidualne podejście do każdego kursanta.
Każdy kurs rozpoczynamy o godzinie 8:00.
Do rozpoczęcia szkolenia jest wymagane złożenie kompletu dokumentów przed rozpoczęciem szkolenia i dokonanie wpłaty zaliczki.
Kursy rozpoczynamy po indywidualnym uzgodnieniu terminu tj. przed rozpoczęciem zajęć teoretycznych podczas kursu na prawo jazdy lub bezpośrednio po ich zakończeniu.

Zajęcia teoretyczne dla kursów kwalifikacji realizujemy w godzinach 6:00-22:00
Po ukończonym szkoleniu zgłaszamy osoby szkolone do udziału w egzaminie przed komisją wyznaczoną przez Wojewodę Mazowieckiego. Egzamin odbywa się w sali wykładowej Ośrodka Szkolenia przy ul. Woronicza 29.

Kursy KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ
oraz kwalifikacji wstępnej UZUPEŁNIAJĄCEJ – PRZYŚPIESZONEJ

Czas trwania zajęć teoretycznych: od 5 do 7 dni

Terminy rozpoczęcia kursu kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
oraz uzupełniającej przyśpieszonej są w tych samych dniach, co kursu kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej.

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW
w zakresie kat. C, C+E, C1 oraz D, D+E, D1 prawa jazdy

(dawniej: drogowy przewóz osób i przewóz drogowy rzeczy).

Czas trwania szkolenia okresowego kierowców
z wykorzystaniem platformy e-learningowej
wynosi od 5 do 7 dni roboczych
w godzinach 6:00-22:00

Szkolenie okresowe kierowców prowadzimy modułowo, tj. możecie Państwo zrealizować kurs
poprzez udział w szkoleniu w pojedyncze dni tygodnia w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia szkolenia.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Ośrodkiem Szkolenia.