Mapa witryny

Szkolenia okresowe kierowców

przewóz osób i rzeczy

Szkolenia okresowe kierowców są obowiązkowymi szkoleniami
dla wszystkich kierowców posiadających prawo jazdy kat. C i/lub D
oraz świadectwo kwalifikacji zawodowej, którzy wykonują zawodowo przewóz drogowy.

Szkolenia okresowe mają charakter cykliczny i należy je powtarzać regularnie co 5 lat.

Dla osób, które nie posiadają aktualnego kodu 95 w prawie jazdy kat. D, a chciałyby wykonywać pracę na stanowisku kierowcy autobusu komunikacji miejskiej zapraszamy do udziału w kursie:

w ramach projektu DOFINANSOWANIE dla kandydatów na kierowców autobusu.
Więcej informacji w zakładce „Oferta” Ośrodka Szkolenia Kierowców

Każde szkolenie okresowe kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Do rozpoczęcia szkolenia wymagane
jest posiadanie prawa jazdy kat. C lub D i kwalifikacji wstępnej.

Kierowca może rozpocząć szkolenie okresowe, jeżeli prześle emailem skan dokumentów:

 1. prawa jazdy (obie strony)
 2. świadectwa kwalifikacji zawodowej
 3. posiadanie numeru Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) – wyrobienie PKZ jest wymagane na każdą kategorię prawa jazdy, bez względu na posiadane już kategorie. Bez PKZ nie można zacząć kursu
 4. orzeczenia lekarskiego z podstawą prawną
  (art. 39j – ustawy o transporcie drogowym lub art. 43 pkt 2 i 229 §4 Kodeksu Pracy)
 5. orzeczenia psychologicznego z podstawą prawną
  (art. 39k  – ustawy o transporcie drogowym)

orzeczenia muszą być wydane, jako kolejne po tych, wydanych przed uzyskaniem poprzedniego świadectwa kwalifikacji zawodowej

Szkolenie okresowe jest dla osób, które uzyskały prawo jazdy*:

 • kat. D, D+E, D1, D1+E wydanych do 10 września 2008
 • kat. C, C+E, C1, C1+E wydanych do 10 września 2009

*bądź chcą odnowić ważność kwalifikacji zawodowej po 5 latach od dnia uzyskania uprawnień.

Uwaga! Osoby, które nie odnawiają swoich uprawnień i uczestniczą w szkoleniu okresowym po raz pierwszy orzeczenia wymienione powyżej uzyskują po zakończonym szkoleniu.

Program:
Szkolenie okresowe składa się z 35h zajęć teoretycznych.
Obejmuje 5 modułów po 7h każdy i odbywa się w formie e-learningowej.
Rozpoczęcie szkolenia następuje od poniedziałku do czwartku w godz. 07:00 – 21:00.

Aby rozpocząć szkolenie należy dokonać opłaty w wysokości 500 zł.
Wszystkie opłaty dokonywane są przelewem.
Poniżej nasz nr konta bankowego oraz przykładowy tytuł wpłaty:

26 1240 6003 1111 0000 4945 5360

Przykład tytułu wpłaty:
„Nowak Jan tel. 602642622 OSK Kurs SOK D/C 05.10.2023”

Szkolenie okresowe można realizować od poniedziałku do piątku w godzinach 06:00-22:00
w trybie e-learningowym


Każdemu uczestnikowi szkolenia udostępniany jest komputer na sali wykładowej Ośrodka Szkolenia Kierowców, dzięki któremu realizuje program szkolenia.
Każde szkolenie kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Z badaniami oraz świadectwem kwalifikacji zawodowej, po ukończeniu okresowego szkolenia, kierowca musi zgłosić się do odpowiedniego wydziału komunikacji, gdzie następuje wymiana prawa jazdy.

Wydział komunikacji dokonuje wpisu kodu 95, który potwierdza posiadanie kwalifikacji
do wykonywania zawodu kierowcy.

PROGRAM:

Program jednego szkolenia okresowego obejmuje 5 modułów (po 7h) w tym 3 obowiązkowe i 2 uzupełniające. Obecnie realizujemy następujące moduły:

Moduł
I Przepisów bezpieczeństwa (eco-driving)
II Stosowanie przepisów
III Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska
IV Pierwsza pomoc
V Wizerunek firmy – obsługa klientów

Na życzenie klienta istnieje możliwość zmiany IV i V modułu na jeden z poniższych:

 1. Czynnik ludzki w przewozie drogowym,
 2. Bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 3. Ograniczenia w przewozie drogowym,
 4. Krajowy przewóz drogowy,
 5. Międzynarodowy przwóz drogowy,
 6. Przewóz drogowy drewna,
 7. Mocowanie ładunku,
 8. Przewóz drogowy materiałów budowlanych,
 9. Przewóz drogowy zwierząt,
 10. Ergonomia dla kierowców,
 11. Nienormatywne przewozy drogowe.

W przypadku zainteresowania jednym z powyższych modułów, cena szkolenia okresowego może ulec nieznacznie zmianie – na podstawie negocjacji.

SZKOLENIE OKRESOWE KIEROWCÓW kończy się wydaniem świadectwa kwalifikacji zawodowej (bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu państwowego).

Podstawa prawna szkoleń:
Ustawa o transporcie drogowym (Dz.U. z 2007 r. Nr. 125 poz. 874 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra infrastruktury w sprawie szkolenia kerowców (Dz.U. z 2010 r. Nr. 53 poz. 314)
.

Liczba godzin kursu:

 • teoria – 35 h
 • praktyka – 0 h

Cena: 500 zł (dotyczy 5 modułów – całego szkolenia)

SZKOLENIE OKRESOWE KIEORWCÓW
w zakresie kat. C i D prawa jazdy

(dawniej: drogowy przewóz osób i przewóz drogowy rzeczy)
– w poniedziałek w każdym tygodniu roku.

Szkolenie okresowe kierowców prowadzimy także modułowo, tj. możecie Państwo ukończyć kurs poprzez udział w szkoleniu w pojedyncze dni tygodnia w okresie 5 lat od daty rozpoczęcia szkolenia.