Mapa witryny

Władze Spółki

Władze Spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. stanowią:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Rada Nadzorcza

 • Urszula Kierzkowska – Przewodniczący Rady Nadzorczej
 • Jacek Pużuk – Członek Rady Nadzorczej
 • Maria Młotkowska – Członek Rady Nadzorczej
 • Wiesław Raboszuk – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

 • Jan Kuźmiński – Prezes Zarządu
 • Paweł Jankowski – Członek Zarządu
 • Tomasz Sygut – Członek Zarządu
 • Leszek Ruta – Członek Zarządu

Dane kontaktowe Zarządu

Zarząd Spółki
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa
tel. (22)-568-76-00, (22)-568-75-03
faks: (22)-568-76-03