Mapa witryny

Podstawa prawna

Z dniem 1. marca 1994 roku, na mocy Uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy, w wyniku podziału Miejskich Zakładów Komunikacyjnych na odrębne zakłady, powstały Miejskie Zakłady Autobusowe.

Z dniem 1. stycznia 2003 roku, zgodnie z Zarządzeniem nr 44/2002 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 30 grudnia 2002 r., dotychczasowy Zakład Budżetowy m. st. Warszawy funkcjonujący pod nazwą: Miejskie Zakłady Autobusowe został przekształcony w jednoosobową spółkę prawa handlowego m. st. Warszawy.