Mapa witryny

Kodeks Etyki Spółki

Jesteśmy świadomi naszej roli w społeczeństwie, jak również odpowiedzialności wobec naszych pasażerów i pracowników. Stosujemy najlepsze praktyki rynkowe i postępujemy zgodnie z zasadami oraz wysokimi standardami obowiązującymi w firmie. Nasza działalność opiera się na przepisach prawa, wewnętrznych regulacjach oraz ogólnie przyjętych normach etycznych, społecznych i środowiskowych.

Nasza kultura organizacyjna opiera się na wartościach opisanych w „Strategii Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. na lata 2014-2024”,  a zasady, którymi się kierujemy, opisaliśmy w „Kodeksie Etyki Pracowników Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o.”.