Mapa witryny

Dane spółki

Adres:
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa

Nazwa pełna:
Miejskie Zakłady Autobusowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

NIP: 525-22-56-730

REGON: 015314853

Kapitał zakładowy (wpłacony) Spółki wynosi 566 758 000 zł.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 146 125 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Informacja MIEJSKICH ZAKŁADÓW AUTOBUSOWYCH sp. z o.o. o realizowanej strategii podatkowej

Pliki do pobrania