Mapa witryny

Dane spółki

Adres:
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ul. Włościańska 52
01-710 Warszawa

Nazwa pełna:
Miejskie Zakłady Autobusowe
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nazwa skrócona:
Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

NIP: 525-22-56-730

REGON: 015314853

Kapitał zakładowy (wpłacony) Spółki wynosi 431.966.000,00 zł.

Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000 146 125 do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.