Mapa witryny

14.07.2022

Komunikat

Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o. oraz Związek Zawodowy Pracowników Komunikacji Miejskiej, NSZZ Solidarność MZA i TW, Związek Zawodowy Kontra, po długich negocjacjach podpisały porozumienie w sprawie zmian płacowych w Spółce od 1 sierpnia 2022 roku.

W efekcie porozumienia:

– wynagrodzenie za miesiąc sierpień zostanie wypłacone według nowych stawek wynagrodzenia zasadniczego, podwyższonych o 400 złotych brutto na etat.

Z podwyżki zostaną wyłączeni pracownicy, którzy na dzień 1 sierpnia 2022 roku będą w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (nie dotyczy pracowników odchodzących na świadczenia emerytalno-rentowe). To kolejna już w 2022 roku podwyżka wynagrodzenia zasadniczego w Miejskich Zakładach Autobusowych Sp. z o.o. Na skutek poprzedniego porozumienia Zarządu Spółki z wyżej wymienionymi organizacjami, wynagrodzenie od 1 stycznia 2022 wzrosło o 300 złotych brutto        na etat.

Pliki do pobrania