Utrzymanie w ciągłej sprawności urządzeń elektronicznych zainstalowanych w autobusach marki Solaris (16/RPP/LB/21)

Kod CPV: 50312000-5; Termin otwarcia postępowania: 26.08.2021 g. 12:00

Data ogłoszenia: 14.04.2021; Termin składania ofert / wniosków: 26.08.2021 godzina: 11:30

linki do pobrania: 

Pliki do pobrania