Utrzymanie czystości autobusów oraz sprzątanie obiektów i terenów (110/NN/AK/22)

Kod CPV: 90910000; Termin otwarcia postępowania: 17.01.2023 r. g. 10:00

Data ogłoszenia: 21.12.2022 r.; Termin składania ofert / wniosków: 17.01.2023 r. godzina: 09:30

linki do pobrania: 

Pliki do pobrania