Dostawa opon do autobusów (80/NL/AK/22)

Kod CPV: 24000000; Termin otwarcia postępowania: 24.11.2022 r. g. 10:00

Data ogłoszenia: 21.10.2022 r.; Termin składania ofert / wniosków: 24.11.2022 r. godzina: 09:30

linki do pobrania: 

Pliki do pobrania