Dostawa i dystrybucja energii cieplnej (27/NN/LB/21)

Kod CPV: 09321000; Termin otwarcia postępowania: 12.04.2021 g. 12:00

Data ogłoszenia: 29.03.2021; Termin składania ofert / wniosków: 12.04.2021 godzina: 11:30

linki do pobrania: 

Pliki do pobrania