Dostawa ciepła obejmująca sprzedaż i przesył energii cieplnej (17/NN/LB/23)

Kod CPV: ; Termin otwarcia postępowania: 11.04.2023 r. g. 12:00

Data ogłoszenia: 14.03.2023 r.; Termin składania ofert / wniosków: 11.04.2023 r. godzina: 11:30

linki do pobrania: 

Pliki do pobrania