Dostawa 55 szt. (z prawem opcji dostawy kolejnych 5 szt.) autobusów przegubowych z silnikami zasilanymi olejem napędowym o poziomie emisji EURO 6 (19/NT/AB/21)

Kod CPV: 34121100-2, 34121400-5, CA37-1, MA12-7, DA05-6 Termin otwarcia postępowania: 16.06.2021 g. 11:00

Data ogłoszenia: 23.04.2021; Termin składania ofert / wniosków: 16.06.2021 godzina: 10:30

linki do pobrania: 

Pliki do pobrania