Zakup 10 sztuk systemu wczesnego wykrywania, sygnalizacji i alarmowania o zagrożeniach pożarowych baterii trakcyjnych do autobusów elektrycznych URSUS (130/RPP/AB/22)

Kod CPV: 45312100-8; Termin otwarcia postępowania: 19.01.2023 g. 09:00

Data ogłoszenia: 10.01.2023; Termin składania ofert / wniosków: 19.01.2023 godzina: 08:30

Pliki do pobrania