Wykonanie wymiany dwóch zbiorników paliwa w Oddziale Przewozów R-4 „Stalowa” (zaprojektuj i wybuduj)(107/NN/LB/22)

Kod CPV: 45223720-9; Termin otwarcia postępowania: 23.12.2022 g. 12:00

Data ogłoszenia: 02.12.2022; Termin składania ofert / wniosków: 23.12.2022 godzina: 11:30

Pliki do pobrania