Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń akumulatorowni w Oddziale Przewozów Ostrobramska (18/NN/AK/23)

Kod CPV: 45453000-7; Termin otwarcia postępowania: 23.03.2023 g. 10:00

Data ogłoszenia: 07.03.2023; Termin składania ofert / wniosków: 23.03.2023 godzina: 09:30

Pliki do pobrania