Wykonanie remontu i modernizacji węzła cieplnego w budynku napraw autobusów w Oddziale Przewozów „Stalowa” (97/NN/AK/22)

Kod CPV: 50720000-8; Termin otwarcia postępowania: 11.01.2023 g. 10:00

Data ogłoszenia: 07.12.2022; Termin składania ofert / wniosków: 11.01.2023 godzina: 09:30

Pliki do pobrania