Wykonanie infrastruktury energetycznej oraz budowlanej celem posadowienia stacji transformatorowej dla autobusów elektrycznych na terenie pętli autobusowej „Natolin Północny” (97/NN/LB/21)

Kod CPV: 31158000-8; 31320000-5; Termin otwarcia postępowania: 04.11.2022 g. 12:00

Data ogłoszenia: 19.10.2022; Termin składania ofert / wniosków: 04.11.2022 godzina: 11:30

Pliki do pobrania