Wykonanie bariery osłonowej energochłonnej przy instalacji tankowania gazu w Oddziale Przewozów R3 „Ostrobramska”(96/NN/LB/22)

Kod CPV: 45233000-9; Termin otwarcia postępowania: 05.10.2022 g. 12:00

Data ogłoszenia: 21.09.2022; Termin składania ofert / wniosków: 05.10.2022 godzina: 11:30

Pliki do pobrania