Dostawa środków czystości (91/NL/LB/22)

Kod CPV: 39813000-4; 39832000-3; 33711900-6; 39811100-1; 39800000-0; 39525600-4; 39514200-0; 39514100-9; 39831210-; Termin otwarcia postępowania: 21.10.2022 g. 12:00

Data ogłoszenia: 26.09.2022; Termin składania ofert / wniosków: 21.10.2022 godzina: 11:30

Pliki do pobrania