Dostawa elementów elektrycznych do autobusów (74/NL/AK/21)

Kod CPV: 34320000-6; Termin otwarcia postępowania: 17.08.2021 g. 10:00

Data ogłoszenia: 22.07.2021; Termin składania ofert / wniosków: 17.08.2021 godzina: 09:30

Pliki do pobrania