Zakup infrastruktury sieci komputerowej (117/RI/LB/22)

Kod CPV: 32420000-3, 30230000-0; Termin otwarcia postępowania: 23.11.2022 g. 12:00

Data ogłoszenia: 14.11.2022; Termin składania ofert / wniosków: 23.11.2022 godzina: 11:30

Pliki do pobrania