Sprzedaż

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ul.  Włościańska 52 01-710 Warszawa
oferują do sprzedaży zaciski hamulcowe przeznaczone do regeneracji.

Ofertę proszę przesłać do dnia 06 lipca 2022 do godziny 23:59 na adres sekretariat.logistyka@mza.waw.pl

Kryterium decydującym o sprzedaży będzie cena jaka zostanie zaoferowana.

Ofertę cenową prosimy o złożenie w cenach brutto z wykorzystaniem załączonego pliku. Zaoferowana cena nie może być niższa niż cena minimalna.


Więcej informacji można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 13:30 pod numerem telefonu 22 568-76-64.