Sprzedaż II

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY WYEKSPLOATOWANYCH AUTOBUSÓW MIEJSKICH

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.
ul.  Włościańska 52 01-710 Warszawa
oferują do sprzedaży następujące wyeksploatowane autobusy komunikacji miejskiej:

  • Solaris U12 – 3 szt.
  • MAN A23 – 1 szt.
  • Solaris U18 – 4 szt.

Szczegółowe informacje o sprzedawanych autobusach przedstawiono w załączniku do ogłoszenia.