Władze Spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. stanowią:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Zgromadzenie Wspólników reprezentuje Prezydent miasta stołecznego Warszawy.

Rada Nadzorcza Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o:

Przewodniczący Rady Nadzorczej:

 • p. Jarosław Kochaniak

Członkowie Rady Nadzorczej:

 • p. Jacek Pużuk
 • p. Maria Młotkowska
 • p. Wiesław Raboszuk
 • p. Marek Brudnicki

Zarząd Miejskich Zakładów Autobusowych Sp. z o.o:

 • Prezes Zarządu - p. Jan Kuźmiński
 • Członek Zarządu ds. Finansowych - p. Paweł Jankowski
 • Członek Zarządu ds. Nadzoru Ruchu - p. Marzena Myszkowska
 • Członek Zarządu ds. Operacyjnych - p. Leszek Ruta