Konserwator Infrastruktury

(nr ref. R2/Konserwator/09/2017)

Miejsce pracy:  Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. – Oddział R-2 „Kleszczowa”.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • Wykształcenie minimum zawodowe, preferowane średnie,
  • Co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie działań,
  • Świadectwo kwalifikacyjne w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych (gr. 1) oraz cieplnych (gr. 2) na stanowiskach dozoru (D) i eksploatacji (E) do 1 kV...

Konserwator Infrastruktury R-2