Spółka MZA

Ogłoszenia o przetargach i sprzedaży: wg prawa zamówień publicznych

2015-03-09

Dostawa nowych opon (17/NL/AK/15)

Kod CPV: 34352200-1

więcej

2015-01-20

Dostawa 80 sztuk fabrycznie nowych autobusów miejskich

Kod CPV: 34121100-2 , 34121400-5

więcej