Spółka MZA

MZA Sp. z o.o. realizują....

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. są jednym z kilku podmiotów realizujących przewozy pasażerskie w stołecznej komunikacji miejskiej.
Wykonują to na zlecenie i według zasad określonych przez Zarząd Transportu Miejskiego m.st Warszawy.

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. oferują przewozy autobusami linii:
zwykłych
przyśpieszonych
ekspresowych
nocnych
na terenie aglomeracji warszawskiej oraz do wybranych miejscowości w strefie podmiejskiej.

Prawie 95 procent przewozów realizujemy nowoczesnymi niskopodłogowymi autobusami umożliwiającymi wjazd do i wyjazd z autobusu osobom poruszającym się na wózkach. Informacje szczegółowe o czasie kursowania tego rodzaju pojazdów można odnaleźć w serwisie internetowym ZTM oraz na przystankowych rozkładach jazdy (minuty odjazdów podane są w nawiasach kwadratowych np. [30]). Prawie połowa taboru jest wyposażona w klimatyzację. monitoring bezpieczeństwa i biletomaty.

[kontakt]

Czas kursowania linii:

zwykłych i przyśpieszonych od ok.500 do ok. 2300;
ekspresowych od ok. 530 do ok. 1700;
nocnych od ok. 2200 do ok.500.

Rozkłady jazdy:
Szczegółowe rozkłady jazdy ZTM wywieszone są na przystankach.
Rozkłady jazdy komunikacji miejskiej dostępne są również w serwisie ZTM.

Bilety, taryfa, regulamin przewozów:
Bilety jednorazowe ZTM można nabyć w punktach sprzedaży takich jak kioski oraz w autobusach u kierowców na liniach dziennych.

Taryfa i regulamin przewozów znajduje się w serwisie ZTM.